Covid-19

Aftenskolen Folkeslag

Folkeslag og Covid-19

Aftenskolen Folkeslag er opmærksom på Covid-19 situationen og tager de forholdsregler, der bidrager til at vi kan gennemføre vores aktiviteter på forsvarlig vis jvf. Sundhedsstyrelsens og Københavns Kommunes retningslinjer:


  • God håndhygiejne.
  • Aftørring af kontaktflader.
  • Overholdelse af afstandskravene.
  • Hvis afstandskravene ikke kan overholdes, tilrettelægges aktiviteterne derefter.


Derudover har foreningens bestyrelse besluttet at:

  • Hvis en deltager efter 2 undervisningsgange føler sig utryg ved at møde frem, kan man, ekstraordinært for efterårssæsonen 2020, få tilbagebetalt sit deltagergebyr ved henvendelse til en underviser eller aftenskoleleder Olga Trolle på aftenskolen@folkeslag.org.