Tribal og Covid-19

Tribal og Covid-19

Almene forholdsregler:


  • Er du syg eller udviser tegn på covid-19, skal du blive hjemme og ikke møde til undervisning.
  • Host i ærmet og vask eller afsprit dine hænder ofte. Håndsprit er stillet til rådighed.


Særligt for Tribaldanserne:


  • Deltagerantallet på holdene er begrænset så vi overholder myndighedernes krav om minimum 4 kvm pr deltager - dog har vi sat et absolut  max på 15 deltagere til gymnastiksalen på Korsager Skole, heri ikke medregnet underviseren, så med Dud bliver vi max 16 i alt på hvert hold.
  • Dud sørger for afspritning af håndtag og andre mulige berørte kontaktflader fra indgangen til gymnastiksalens omklædningsrum og videre ind til salen både før første time og efter sidste time. Det anbefales dog også at have sin egen håndsprit med da man skal igennem flere døre og dørkoder ud og ind ad skolen.
  • For at undgå brug af omklædningsrum og kontakt med møblement, anbefales det at komme så omklædt som muligt, kun at tage skotøj af i omklædningsrummet og derefter tage tasker og overtøj med ind i salen hvor vi kan lægge vores tøj langs kanten (undgå kontakt med ribberne).
  • Alle deltagere medbringer egne yoga-måtter til opvarmning, samt egne zils til træningen. Der vil ikke kunne lånes af underviseren i denne sæson.
  • Ingen kram/håndtryk eller anden fysisk kontakt i timerne eller pauserne. 
  • Opstillingen i timerne bliver med god afstand mellem deltagerne og minimum 2 meter  fra Dud. Alle rettelser i timen kommer til at foregå verbalt fra Dud (så hun går ikke rundt mellem danserne)
  • Formationsholdet vil ligeledes arbejde alternativt - dvs. vi fokuserer mere på avanceret synkroniseringsteknik, avanceret danseteknik og formationer hvor vi kan holde afstand.
  • Vi holder pause mellem de 2 hold, hvor vi kan afspritte flader - men kan i sagens natur desværre ikke lufte ud i salen.